Aalborgsygeplejersken

Virksomheden bygger på princippet om, at trivsel, både mentalt og legemligt, er grundlaget for, at vi som mennesker, både privat og på jobbet, kan føle hverdagsglæde, og præstere på den lange bane.

Vi brænder for at bekæmpe stress og livsstilssygdomme. Med et fysiologisk udgangspunkt skræddersyer vi et personligt og nærværende forløb. Vi ved at kroppen giver besked om dens tilstand før vi selv erkender det.

Hvem er Aalborgsygelejersken?

Aalborgsygeplejersken stiller skarpt på forebyggelse af helbredstruende tilstande hos alle sine kunder.

Det er med økonomi som med sundhed – det kan bedre betale sig at forebygge end at helbrede. Firmaet er hjemmehørende i Svenstrup, Nordjylland - Men kommer i hele landet og holder foredrag, events, højner trivslen samt opsporer og forebygger stress og livsstilssygdomme.

Om indehaveren

Jeg hedder Louise V. Laustsen.

Min dyd er at forebygge og opspore potentielle helbredstruende tilstande, for dermed at kunne hjælpe andre, med at finde de veje og strategier der er vigtige, for at de kan leve et liv uden stress og livsstilssygdomme.

Naturligvis kan man blive ramt af sygdom, trods den bedste forebyggelse. Det er dog min overbevisning, at alt det gode vi gør for os selv, vores krop, sind og det vi gør for andre, ikke kommer skidt igen.

Ifølge filosoffen Platon, så betyder ordet dyd, at være god til at gøre det, man har specielle anlæg for. At udvise en adfærd, der er præget af dyd, vil sige at man realiserer et liv, der er passende for den sjæledel, som er fremherskende. Jeg har fundet min fremherskende sjæledel, og har derfor stiftet Aalborgsygeplejersken.