Persondatapolitik

Aalborgsygeplejerskens persondatapolitik

Vi betragter dit privatliv som vigtigt, og vi ønsker at tilvejebringe gennemsigtighed om de oplysninger vi indsamler, om hvordan vi bruger dem. Dine oplysninger har vi kun til låns, og imens vi har dem, vil vi passe rigtig godt på dem.

D. 25. maj 2018 trådte den nye EU lovgivning om beskyttelse af personlige data (GDPR) i kraft. Vi har derfor opdateret vores persondatapolitik, hvori det tydeligt fremgår hvilke personoplysninger vi indsamler, til hvilket formål de indsamles og i hvor lang tid de opbevares. Ligeledes kan du i persondatapolitikken læse mere om dine rettigheder, hvordan du gør indsigelse eller hvordan du søger indsigt i dine personoplysninger.

PERSONDATAPOLITIK FOR Aalborgsygeplejersken

1. GENERELT

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Aalborgsygeplejersken indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med et køb af en ydelse samt ved en henvendelse vedrørende et af vores produkter, eller som vi indsamler via vores hjemmeside www.aalborgsygeplejersken.dk

1.3Aalborgsygeplejersken er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Aalborgsygeplejersken kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Når du besøger Aalborgsygeplejersken.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på vores sites, din IPadresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.

2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidernes funktioner, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via f.eks. Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiderne samt vise dig relevante tilbud.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2 Når du køber en ydelse eller kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr. CVR-nummer (for virksomheders vedkommende). Køber du et forløb hos Aalborgsygeplejersken indsamles personfølsomme oplysninger i form af helbredsoplysninger og cpr-nr. (I de tilfælde hvor der er journalføringspligt). Der er journalføringspligt hos hvem der modtager lægeordineret behandling som aalborgsygeplejersken skal bistå med. Der journalføres også sygeplejeobservationer, ud fra et patientsikkerheds- og kvalitetsmæssigt hensyn. Aalborgsygeplejersken har pligt til at opbevare journalen i 5 år efter sidste kontakt. Dette er for din sikkerhed, i tilfælde af, at der skulle ske en ikke forventet forværring i din tilstand, eller en potentiel klage skal rettes det rigtige sted hen. Journalen opbevares i 5 år, fra sidste kontakt. Derved kan Styrelsen for patientsikkerhed til hver en tid (indenfor de 5 år) få oplyst de observationer og behandlinger som Aalborgsygeplejersken har hjulpet dig med.

2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de ydelser og produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt eller ydelse, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav om bogføring og regnskab.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn og e-mailadresse samt evt. valgfrie informationer som mobilnummer, køn, fødselsdagsdato, postnummer for bopæl og civilstatus.

2.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne målrette og levere nyhedsbreve til dig.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt teknisk drift af systemer og forbedringer af aalborgsygeplejersken.dk, journalføringsprogrammet terapeutbooking, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

3.2 Nogle af disse databehandlere, f.eks.  Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordnin-gens art. 45. I det omfang vi bruger andre databehandlere end de nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

3.2.1 Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her

3.2.2 Kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her

3.2.3 Kopi af Terapeutbooking kan findes her

4. DINE RETTIGHEDER

4.1 Indsigtsretten

4.1.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.1.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt@aalborgsygeplejersken.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.2 Retten til berigtigelse

4.2.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3 Retten til sletning

4.3.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.4 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.4.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.5 Retten til dataportabilitet

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.6 Retten til indsigelse

4.6.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1 og 2.3. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor.

4.7 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve.


5. SLETNING AF PERSONDATA

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af aalborgsygeplejersken.dk i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i Cookiepolitik. De cookies, som aalborgsygeplejersken udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden. Du kan også læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det i vores cookiepolitik her.

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb af ydelser/produkter, jfr. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter dit køb ift. bogføringsloven.

5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. punkt 2.3, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

6. SIKKERHED

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, (medarbejdere hos Aalborgsygeplejersken har tavshedspligt) der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. KONTAKTOPLYSNINGER

7.1 Aalborgsygeplejersken, cvr. Nr. 39063646 er dataansvarlig for de persondata, som indsamles.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Aalborgsygeplejersken
Asgården 1
9230 Svenstrup
Tlf. nr.: 42926862
E-mail: kontakt@aalborgsygeplejersken.dk

8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på aalborgsygeplejersken.dk.

9. VERSIONER

9.1 Dette er version 1 af Aalborgsygeplejersken’s persondatapolitik dateret den 25. maj 2018.