Sundhedstjek - nat


Et sundhedstjek til nat- og skifteholdsarbejdere kan hjælpe den enkelte medarbejder med at finde ud af, om natarbejde påvirker sit helbred og trivsel. Her gives støtte og vejledning i at forebygge gener og helbredsskader.

Sundhedstjek - nat indeholder:

Sundhedstjek - nat

- Samtale og stress-screening
- Måling af blodtryk og puls
- Måling af iltmætning
- Blodprøverne Total kolesterol, Triglycerider, LDL, HDL, og blodsukker
- Vægt og fordeling af vævene (knogler, fedt, vand og muskler)
- gennemgang af eventuelle helbredsmæssige gener som natarbejde har indflydelse på
- Metabolisk alder og BMI


Ud over det der står i arbejdsmiljøloven at sundhedstjekket skal indeholde, er der fokus på vejledning og rådgivning for hvad der skal til for at bevare et sundt arbejdsliv. Sundhedstjekket hjælper den enkelte medarbejder til at finde ud af, om natarbejdet påvirker helbred og trivsel.

Medarbejderen får støtte og vejledning til at forebygge gener og helbredsskader.Et sundhedstjek tager 40 minutter. Forud for tjekket kommer Aalborgsygeplejersken og holder et oplæg, for medarbejderne, omhandlende sundhedstjekket og de parametre der bliver gennemgået til tjekket.

Der ud over modtager medarbejderne også informationen skriftligt minimum 2 døgn inden sundhedstjekket. Medarbejderen skal underskrive den udleverede samtykkeerklæring for, at have læst og forstået hvad sundhedstjekket indebærer før sundhedstjekket påbegyndes.

Medarbejderen får resultatet af sundhedstjekket både skriftligt og mundligt i forbindelse med tjekket. Arbejdsmiljøorganisationen får et samlet og anonymiseret resultat af helbredskontrollen når alle tilmeldte medarbejdere har fået foretaget sundhedstjekket. Dette for at  give fokuspunkter til arbejdsmiljøorganisationen, for hvor de kan sætte ind, for at højne den generelle trivsel i virksomheden.

Alle resultater fra "sundhedstjek nat" gennemgåes af en læge med speciale i arbejdsmiljø-medicin. Den enkelte medarbejder bliver kontaktet umiddelbart efter lægens gennemgang, hvis han vurderer, at der er helbredsmæssige forhold der skal handles på, for at forebygge sygdom eller for at medarbejderen kan fortsætte med at bevare det gode helbred.

Prisen er 1375 kroner pr. medarbejder. 
Kørsel takseres efter statens takst pr. km dertil timepris på 300 kr.

Ring og få et uforpligtende møde eller et uforpligtende tilbud.

Louise V. Laustsen

Sundhedsfaglig konsulent og sygeplejerske

Skal vi se på
dine muligheder?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.