Trivselspakken
Dette er en kombi-løsning, hvor der gives et 30 minutters oplæg til virksomhedens medarbejdere samlet, et udvidet sundhedstjek til hver medarbejder, der ønsker at deltage, et opfølgningtjek samt det fjerde...

Trivselspakken indeholder:

Trivselspakken fra Aalborgsygeplejersken

- Der holdes et oplæg på 30 minutter, enten omkring stress respons systemet, søvnens og det sociale livs indvirkning på den mentale sundhed og stress, eller omkring vaner og hvilke mekanismer der starter i kroppen, ved mangel på søvn og motion og hvorfor kroppen trænger til lette kulhydrater når man sover for lidt.

- Sundhedstjek, udvidet
- Samtale og stress-screening
- Stresshåndtering
- Måling af Blodtryk, puls
- Måling af iltmætning
- Blodprøverne: Total kolesterol, Triglycerider, LDL, HDL og blodsukker
- Vægt og fordeling af væv på muskler, knogler vand og fedt.
- Metabolisk alder og BMI


Sundhedstjek udvidet er et specialprodukt som består af sundhedstjekket og stresstjekket lagt sammen. Et produkt for den virksomhed som ønsker at tilbyde sine medarbejdere et grundigt og gennemarbejdet tjek hvor den mentale trivsel fylder lige så meget som den legemlige trivsel. Trivselstjekket tager 50 minutter. 

Gennem samtalen får medarbejderen vejledning i, hvad der skal til for at bevare et sundt arbejdsliv. Alle resultater bliver gennemgået og forklaret så det giver mening for den enkelte. Kommer der potentielle
helbredstruende tilstande frem, rådgives der ud fra disse og medarbejderen henvises evt. til egen læge, eller til rette sundhedsfaglige person, under hensyntagen til evt. sundhedsforsikring.

Gennem samtalen får medarbejderne vejledning i, hvad der skal til for ikke at eventuelle stresssymptomer udvikler sig negativt. Stresstjekket giver virksomheden overblik over hvor I bedst kan sætte ind med sundhedsfremmende initiativer for at forebygge at en evt. stress smitter. Konkrete anbefalinger er altid fulgt op skriftligt hos personer med symptomer på stress.

Opfølgningstjek, som indeholder:

Ved opfølgningstjekket måles, vejes og/eller tages blodprøver. Alt efter hvad der er relevant i forhold til tidligere fund. Dette for at tjekke om der har været en udvikling i helbredstilstanden siden tjekket, og om det har været dækkende med de tiltage der er gjort, eller om der skal foretages andre tiltag. Alt
sammen i samråd med den enkelte medarbejder. Hvis vedkommende blev henvist til egen læge, følges der op på, om der er eventuelle bivirkninger af behandlingen der måtte være iværksat af lægen. Opfølgningstjekket tager 50 minutter.

Det fjerde…

Hvad har I brug for?
Det kan eksempelvis være en temadag med workshops, "før og efter" resultater hvor konkurrencegenet medarbejdere imellem/ afdelinger imellem bliver udfordret. Det kan være foredrag omkring ledelse, trivsel versus stress, fysiologien når stressresponssystemet kører, og det at være ramt af stress, hvordan det mærkes, fortalt af erhvervspsykologen, lederen, medarbejderen og sygeplejersken. Lad os tale sammen, og vi finder helt sikkert det som giver mest mening hos jer.

Her er det kun fantasien der sætter grænserne.
Få et uforpligtende møde omkring hvad der kan være relevant for jer.

Louise V. Laustsen

Sundhedsfaglig konsulent og sygeplejerske

Skal vi se på
dine muligheder?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.