Sunde medarbejdere er gode medarbejdere

Aalborgsygeplejersken har samlet krafterne indenfor det sundhedsfaglige felt, og kan derfor repræsentere læge med speciale i arbejds-/miljømedicin, fysioterapeut, erhvervspsykolog og sygeplejerske. Vi kan garantere at det vi finder fejer vi også op.

Når virksomheder forebygger stress og livsstilssygdomme, er det vigtigt at indsatsen er fleksibel, og passer ind i virksomhedens forretningsgang. Det er noget vi er optaget af, hver gang vi tilrettelægger et forløb med en virksomhed.

Sundhedstjek, Basis

Her får den enkelte en status på den basale fysiske og mentale helbredsmæssige tilstand. Sundhedstilstanden kortlægges ved hjælp af tests, samtale og målinger.
Fra 600 kroner pr. medarbejder.
Fra 998 kroner inkl. opfølgningstjek pr. medarbejder.

Mere om Sundhedstjek basis
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Sundhedstjek, Nat

Den fysiske og mentale sundhedstilstand kortlægges ved hjælp af tests, samtale og målinger. Ydermere fokuseres der også på de klinisk dokumenterede negative helbredsmæssige konsekvenser som nat- og skifteholdsarbejde har.
1375 kroner pr. medarbejder.

Mere om Sundhedstjek nat
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Stresstjek, Basis

Der fokuseres på den mentale trivsel som kortlægges gennem samtale og tests. Medarbejderen kan føle sig mere fri, og ikke holde sig tilbage, som hvis det var en leder eller HR-medarbejder vedkommende sad overfor.
Fra 600 kroner pr. medarbejder.
Fra 998 kroner inkl. opfølgningstjek.

Mere om Stresstjek basis
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Sundhedstjek, Udvidet

Et specialprodukt som består af sundhedstjekket og trivselstjekket lagt sammen. Et grundigt og gennemarbejdet tjek, hvor den mentale trivsel fylder lige så meget som den legemlige trivsel.
Fra 1150 kroner pr. medarbejder.
Fra 1650 inkl. opfølgningstjek pr. medarbejder.

Mere om Sundhedstjek udvidet
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Opfølgningstjek

3-4 måneder efter tjekket laves opfølgning af det som blev fundet af helbredstruende faktorer under det oprindelige tjek, og der bliver fulgt op på, om de dengang givne anbefalinger har hjulpet.
499 og 800 kroner pr. medarbejder afhængig af, om det er til basis eller udvidet tjek.

Mere om Opfølgningstjek
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Trivselspakken

Et specialtilrettet og unikt produkt, hvor den mentale og legemlige trivsel fylder lige meget. Her er både foredrag, trivsels-og opfølgningstjek samt der fjerde som vi finder ud af sammen. Slip fantasien løs.
Her er ingen listepriser.

Mere om Trivselspakken
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Let og bekvemt

For alle ydelser gælder det, at vi kommer til jer. Der er altså ingen spildtid i et venteværelse eller i en bil. Hver enkelt der får lavet tjek, får svar på blodprøver og screeninger med det samme i forbindelse med tjekket. Der er ingen vente- eller transport-tider. Tjekkene foregår der hvor medarbejderne er, uanset om det er i en skurvogn på en byggeplads eller på et kontor.

Aalborgsygeplejersken tager hånd om hele forløbet fra start til slut, uanset hvilket forløb der vælges.
Der er mulighed for, at det kan blive en tilbagevendende årlig begivenhed, hvor det er Aalborgsygeplejerskens ansvar at kontakte jer, når det er ved at være tid til at stille skarpt på forebyggelse og opsporing af stress og livsstilssygdomme samt højnelse af trivslen i virksomheden.
Virksomheden vil få et overblik over den generelle sundhed og trivsel, samt fokuspunkter for hvor I bedst kan sætte ind med trivselsfremmende initiativer. Aalborgsygeplejersken har tavshedspligt og derfor vil et samlet overblik over medarbejdernes sundhed og trivsel være anonymiseret.
Kontakt mig, og få et uforpligtende besøg, hvor vi taler om de ønsker og behov I måtte have, og I kan høre mere om ydelserne og hvad der evt. kan passe til jeres behov.

Aalborgsygeplejersken skiller sig ud

Med en fysiologisk tilgang tilbyder vi en skræddersyet og personlig undersøgelse af medarbejdere samt en målrettet samtale.

Her gives en helhedsorienteret indsats på individ– og organisationsniveau.

Resultaterne af tests og analyser samt handlingsstrategier gives under selve tjekket, skriftligt og mundtligt.

Din virksomhed får en rapport over hvor I med fordel kan sætte ind for at højne den generelle sundhed og trivsel i virksomheden.

Vi kommer til jer og sparer jer for vente- og transport-tid.

Som udgangspunkt er det den samme sundhedsfaglige person der kommer i jeres virksomhed når I bestiller sundhedstjeks med opfølgningstjeks samt når der bestilles forløb som en tilbagevendende årlig begivenhed.

Vi har arbejdet videre på den gamle tankegang omkring bedriftsundhedstjenesten, men tænkt innovativt, ved at samle erhvervspsykologens, arbejds-miljø-medicinerens, fysioterapeutens og sygeplejrskens kompetancer for at kunne levere den bedste ydelse og service til din virksomhed.

Spar på virksomhedens udgifter og invester i fremtiden

Den menneskelige og økonomiske pris kan blive høj for virksomheden og for den enkelte, ved at lade være med at forebygge stress og livsstilssygdomme. Når en medarbejder oplever sygenærvær (går på arbejde trods tegn på sygdom) falder produktiviteten, og når samme medarbejder er helt sygemeldt, så opstår der et hul i organisationen, som andre skal fylde.

Det kan skabe en dominoeffekt, hvor byrden vokser for kollegaerne, som derfor også risikerer at udvikle symptomer.
I tillæg dertil stiger risikoen eksponentielt for, at den sygemeldte med stress ikke vender tilbage til jobbet igen, jo længere tid vedkommende er væk.

Efter 3 måneder er der cirka 70 % chance for, at den stresssyge kommer tilbage på jobmarkedet. Efter et år er tallet på 26 %, og efter 3 år lyder samme tal på kun 4 %.

Forebyggelse er derfor den bedste behandling – hvis omkostningerne skal ned.

Kroppens servicetjek

Døden er uundgåelig - men med en fit krop, er du med til at lægge gode år til livslængden.

Læs mere om blodtrykket og hvornår man bør kende det, blodsukker, kolesterol, iltindhold i blodet og ikke mindst kroppens stofskiftealder, som du faktisk selv kan være med til at påvirke.

Sundhedstjekket tager det hele med. Få overblik over hvad det vil sige, ved at hente PDF'en om Kroppens servicetjek.

Hent PDF'en her:

Sygefravær og produktiviteten

Alle ved, at sygefravær har betydning for produktiviteten. Willis Towers Watson har udarbejdet en regnemodel, som kan give en indikation af, hvad sygefravær kan koste økonomisk. Beregningerne tager udgangspunkt i virksomhedens egne sygefraværstal og giver et bud på, hvor meget det påvirker produktiviteten både hos den sygemeldte, men også

Hvis man tager udgangspunkt i en virksomhed med 250 ansatte med en gennemsnitsløn på 400.000 kr. kan det se sådan ud:

En nedsættelse af sygefraværet med to dage, medfører en markant gevinst:

Kilde: Danmarks statistik 2016, NFA (Nationale center for arbejdsmiljø) og Willis Towers Watson

Louise V. Laustsen

Sundhedsfaglig konsulent og sygeplejerske

Skal vi se på
dine muligheder?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Stresstrappen

Hvor på stresstrappen står dine medarbjedere? (Indsæt stresstrappen)